نحوه عیب یابی سیم کشی تلفن شما

نحوه عیب یابی سیم کشی تلفن شما

نحوه عیب یابی سیم کشی تلفن شما شاید خطوط ثابت خیلی قابل اعتماد نباشند، اما هنوز هم همه کارهای مهم شما با سیستم ارتباطی قدیمی پیش می رود. در بیشتر موارد، اتصالی در یک سیم معیوب باعث ایجاد مشکل است. دانستن اصول اولیه سیستم سیم کشی تلفنی به شما کمک می کند تا مشکل را…